Rabu, 7 Julai 2010

EMM3503 - Thermodynamics II

update: Sept 2013
2nd update: 25 Oct 2013

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara/ri kerana telah berjaya melepasi halangan pertama iaitu lulus kursus Termodinamik I. Kepada yang memperolehi grade yang rendah, diharapkan jangan begitu selesa, kerana kursus Termodinamik II akan mendedahkan saudara/ri kepada kaedah aplikasi. Ini bemakna, apa jua yang saudara/ri pelajari semasa kursus termodinamik I, akan digunakpakai pada kursus kali ini. Saya harap saudara/ri telahpun bersedia dari segi mental dan fizikal serta berusaha dengan lebih gigih lagi bagi memperolehi kejayaan yang lebih cermerlang.

Sinopsi kursus:
Kursus Termodinamik II di rekabentuk untuk memberi fahaman lanjut terhadap Hukum Pertama dan Kedua Termodinamik. Ia mengabungkan aplikasi teori yang lebih luas kepada kegunaan dalam bidang kejuruteraan. Diakhir kursus ini, para pelajar seharusnya boleh menggunakan Konsep Termodinamik dan membuat penilaian prestasi terhadap peralatan kejuruteraan seperti kompressor, 'gas and vapor power cycles', 'refrigeration and heat pump cycles'.

Rancangan pengajaran dan pembelajaran (L one) bagi kursus ini adalah seperti berikut:
https://app.box.com/s/dhj9yw7lhea4wvmlv6t0

Nota Kuliah:
Revision Chapter: http://www.box.net/shared/4p7u6zligu
Chapter 1- Positive Displacement Machines : http://www.box.net/shared/lxktxm7qkr
Chapter 2 - Reciprocating Internal combustion Engine (new): http://www.box.net/shared/ji9ta04jap
Chapter 3 - Gas Turbine Cycles (new): http://www.box.net/shared/8upkljh8gy
Chapter 4 - Steam Power Cycles Part 1 : http://www.box.net/shared/v9i377x7kj
Steam Power Cycles Part 2 (new) : http://www.box.net/shared/l8z9jhfmpt
(please refer THERMODYNAMICS An Engineering Approach book, Chapter 10)
Chapter 5 - Refrigeration Cycle (new) : http://www.box.net/shared/oz34tyu7at
Chapter 6 - Air Conditioning (new): http://www.box.net/shared/rtaivhzesr
Chapter 7 - Availability (Exergy) : https://www.box.com/s/6fo6rz1oy47ztkculb04  (new)


Arahan terkini 28 Sept 2013

Sila buat 'assignments' bagi Chapter 1 dan Chapter 2 dan majukan pada 11 Okt 2013.
Test 1 Thermodynamics II will conducted on the 22 Oct 2013 @ 1400hrs (2pm) and will cover chapter 1, 2 and 3.


Berikut adalah bahan bacaan dan soalan-soalan 'assignment' bagi
Chapter 1- Positive Displacement Machines:  https://app.box.com/s/krgjwogm4tuifcb1qqdz
Bahan bacaan    : https://app.box.com/s/ky4cue7194db3x5bixs7
Assignment       :  https://www.box.com/s/741pj9195umw0tovayx8

Chapter 2 - Internal Combustion Engine : https://app.box.com/s/zkkl9hi8y2rzprtxq5kr dan
                                                               https://app.box.com/s/ook408vrelq4md8yvziw  dan
                                                               https://app.box.com/s/orvjr7lygmv6ky7o1xax
Bahan Bacaan :   https://app.box.com/s/7qna0v3oul7jbk3kudyc
Assignment       : https://www.box.com/s/lic6hnyywqx84kb03f5i

Chapter 3 - Gas Turbine : https://app.box.com/s/u8aswy8t5b0izem4tbm9
Bahan Bacaan                  :  https://app.box.com/s/gbjv6gc7b37mcvmle21r
Assignment :                   :https://www.box.com/s/qvxpw1ng2gj2nzihdlbz

Chapter 4 - Vapor & Combined Power Cycle : https://www.box.com/s/pyj9ipk8rshw90vmj7nu
Assignment:                    : https://app.box.com/s/cg2as4l01w91zp3jd2d6
Bahan Bacaan : Sila Rujuk Thermodynamics  "An Engineering Approach" Chapter 10 - Vapor & Combined Power Cycles (page 551)

Chapter 5 - Refrigeration Cycle Part 1: https://www.box.com/s/rmn3figyjatqpyqrc05j
                                                      Part 2 : https://app.box.com/s/pav5eb64etppb6n79xuk
Assignment:                  : https://app.box.com/s/6qou1mqbciidbdrq2xid
Bahan Bacaan               :Sila Rujuk Thermodynamics  "An Engineering Approach" Chapter 11 - Refrigeration Cycles (page 608)

Chapter 6 - Air conditioning : https://www.box.com/s/mijwcz1embj4wbsc768t
Assignment        : https://app.box.com/s/n41mtcob6dbaa0crb28y
Bahan Bacaan   :  Sila Rujuk Thermodynamics  "An Engineering Approach" Chapter 14 - Vapor Mixture and Air Conditioning  (page 727)

Chapter 7 - Exergy :https://www.box.com/s/4qbohsnf6d09vcm3lmot

Terkini: 25 Oct 2013 (Jumaat)

Berikut adalah arahan tugasan untuk melaksanakan Projek Termodinamik II. Bacaan arahan yang diberikan dengan teliti, kemudian anda dikehendaki memilih ahli kumpulan masing-masing serta mengenalpasti jenis kenderaan yang hendak dibuat kajian.
Semua butiran tersebut hendaklah dimaklumkan kepada saya pada kelas yang akan datang iaitu pada 31 Okt 2013 (khamis).

Internal Combustion Engine Project : https://app.box.com/s/rgh9uwx56p2tpfykc42b

Berikut adalah garispanduan yang boleh anda gunakan untuk menyaipkan tugasan Projek Termodinamik II;
IC Engine Testing: https://app.box.com/s/7qna0v3oul7jbk3kudyc


Terkini: 20 Nov 2103 (Rabu)

Contoh soalan peperiksaan akhir:
Semester II 2010/2011 : https://app.box.com/s/xhpg2jzblip4j2blc3y4
Semester I 2012/2013 :  https://app.box.com/s/wdzxvyl5gnnt5puv6mav 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan