Ahad, 7 September 2014

THERMODYNAMICS I (EMM2513) Semester I 2014/2015

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera.

Terlebih saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya mendapat keputusan cemerlang pada semester II 2013/2014. Kepada yang kurang cemerlang, saya harap anda akan berusaha dengan lebih gigih lagi bagi mendapat keputusan yang lebih baik pada semester ini.

Termodinamik I merupakan salah satu kursus teras bagi program Kejuruteraan Mekanikal. Anda perlu lulus kursus ini bagi membolehkan anda mengikuti kursus seterusnya dan ia merupakan pra syarat ke Termodinamik II. Manakala Termodinamik II pula merupakan pra syarat bagi anda menjalani Latihan Industri (LI) dan mengambil kursus Projek Tahun Akhir (FYP) pada tahun 4 nanti. 

Secara amnya, kursus ini meliputi kefahaman mengenai sifat-sifat penting bahan kerja kerana perubahan pada sifat bahan kerja merupakan ukuran kepada perubahan tenaga. Hubungan tenaga, kerja dan haba dijelaskan dalam hukum pertama dan kedua Termodinamik dan akhir sekali pendedahan ke atas hubungan entropi akan dijelaskan. 

Berikut adalah Rancangan Pembelajaran (L One) bagi kursus Termodinamik:
https://app.box.com/s/7ixzlrqhsb34a7ecl863

Nota kuliah Thermodynamics I- EMM2513  (sila rujuk di e-learning)

Chapter 1 : Introduction and  Basic Concepts 
https://app.box.com/s/zpmcm1gvv29o8u38dezi 

Chapter 2 : Energy and Energy Transfer - Part 1
https://app.box.com/s/ojenkoqi0xpl19pmuyme

Chapter 2 : Energy and Energy Transfer - Part 2
https://app.box.com/s/91p29wzsr8sotj7uy1gl

Chapter 3: Properties of Pure Substances
https://app.box.com/s/2r6iy56apjprr4tkfja4

Ideal Gas Equation of State
https://app.box.com/s/c3hswc1bezw697aqhhtv

Chapter 4: Energy Analysis of Closed Systems
https://app.box.com/s/qk481lx371bei3rpkmb8cd2bd18vncad

               
    

Berikut adalah senarai pelajar mengikut kumpulan dan Jadual bagi aktiviti makmal Termodynamik I.

Lampiran I : Kumpulan Pelajar:
Lampiran II : Jadual Aktiviti Makmal :1 ulasan: